33. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

15.12.2014

13 grudnia w zabrzańskiej dzielnicy Zaborze odbyły się obchody 33. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

W kościele św. Jadwigi odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego. Po niej pod tablicą upamiętniającą miejsce internowania działaczy NSZZ „Solidarność” uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty. W imieniu zabrzan wiązankę złożyła prezydent miasta Małgorzata Mańka-Szulik.

Internowani zaczęli trafiać do zakładu w Zaborzu w pierwszym dniu stanu wojennego. Przez rok istnienia obozu przewinęło się przez niego kilkaset osób – głównie działacze opozycji ze Śląska i Zagłębia, a także z ówczesnego woj. częstochowskiego. Wywodzili się z różnych środowisk – byli wśród nich studenci, robotnicy, lekarze i naukowcy. W stanie wojennym w tamtejszym więzieniu mieścił się jeden z największych z 49 w kraju ośrodków internowania.

W Zabrzu przetrzymywany był m.in. legendarny przywódca strajku w Hucie Katowice w 1980 r. i sygnatariusz Porozumienia Katowickiego, Andrzej Rozpłochowski. Obóz zamknięto w grudniu 1982 r. Internowanych przewieziono wówczas do zakładów w Raciborzu i Strzelcach Opolskich. Wielu z nich jest obecnie członkami Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym. Dawny obóz to nadal działający zakład karny.