Barbórka 2014

04.12.2014

Z okazji Barbórki składam wszystkim górnikom najserdeczniejsze życzenia. Święto jest czasem wspólnego kultywowania wielowiekowych tradycji. Wzbudza śląską dumę i poczucie solidarności. Dziś stanowi też okazję do refleksji nad znaczeniem górnictwa dla polskiej gospodarki. Przez lata funkcjonowanie kopalń przyczyniało się do rozwoju kraju, lecz ich obecna sytuacja rodzi zaniepokojenie o los śląskich rodzin. Dlatego łączę się ze środowiskiem górniczym w trosce o to, aby decyzje dotyczące przyszłości kopalń obok wskaźników rentowności uwzględniały także odpowiedzialność społeczną. Życzę wszystkim Górnikom nieustającej opieki Świętej Barbary, poczucia stabilizacji, a także zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

Małgorzata Mańka-Szulik

Prezydent Zabrza