Drugi konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej

12.11.2014

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania ronda o tematyce "Medycyna i Technika" na terenie Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Zabrzu.

Prezydent Miasta Zabrze ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania ronda o tematyce „Medycyna i Technika” na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego pod względem architektonicznym rozwiązania ekspozycji tematycznej dla ronda zaprojektowanego na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu u zbiegu ulicy Ofiar Katynia z zaprojektowaną drogą zbiorczą w strefie.

Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do 12 stycznia 2015 r.

Więcej informacji w załączniku.