Badanie ankietowe

16.10.2014

Pracownia Zintegrowanej Strategii Rozwoju przy Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Zabrzu prowadzi badania ewaluacyjne pod tytułem: "Opracowanie dokumentu ewaluacyjnego Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2007-2015 w kontekście priorytetów polityki spójności i perspektywy budżetowej UE na lata 2014-2020".

W związku z powyższym na stronie zabrzańskiej Mapy Aktywności Lokalnej http://www.mal.zabrze.pl/ankieta/ankieta-ewaluacja została umieszczona ankieta skierowana do wszystkich mieszkańców. Zebrane tą drogą dane przysłużą się rzetelnemu opracowaniu wspomnianego wyżej opracowania ewaluacyjnego wraz z wnioskami na przyszłość.

 

 

W razie pytań proszę o kontakt mailowy lub pod nr tel.: 

dr Mariusz Wołoszyn
Wydział Zamiejscowy w Zabrzu
Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego
41-800 Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej 40
tel. (32) 273-31-94
mariusz.woloszyn@janski.edu.pl