Kwalifikator MSP

26.09.2014

Masz zamiar starać się o dotacje unijne na rozwój swojej firmy? Chcesz uniknąć kłopotów z pozyskiwaniem dotacji? Sprawdź czy Twoja firma mieści się w unijnej definicji MŚP! Możesz to zrobić dzięki specjalnemu kwalifikatorowi udostępnionemu przez PARP. Wejdź na stronę -> http://kwalifikator.een.org.pl/ i postępuj zgodnie z wskazówkami.

Wspieranie MSP jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej. MSP stanowią ponad 90% wszystkich podmiotów gospodarczych, są największym pracodawcą w unijnej gospodarce i w największym stopniu przyczyniają się do jej rozwoju. Prawo unijne przewiduje liczne preferencje dla MSP, w szczególności możliwości wyższego dofinansowania w porównaniu z wysokością wsparcia dla dużych podmiotów. Warto znać kryteria jakimi posługuje się Unia przyznając to dyfinansowanie.
Skorzystaj z kwalifikatora -> http://kwalifikator.een.org.pl/