I Europejski Kongres Lean Manufacturing

26.09.2014

25 września w Kopalni Guido w Zabrzu odbył się I Europejski Kongres Lean Manufacturing pod patronatem Prezydenta Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki-Szulik.

 

Celem wydarzenia była wymiana doświadczeń osób zarządzających przedsiębiorstwami produkcyjnymi i usługowymi, kadry zarządzającej średniego szczebla z branży produkcyjnej i usługowej, managerów oraz praktyków z przedsiębiorstw przemysłowych i organizacji biznesowych z kraju i z zagranicy. Na kongresie zostały omówione liczne przykłady zarządzania w firmach o zasięgu międzynarodowym.