Budują z sercem

25.09.2014

Podczas IV Europejskiego Kongresu Małej i Średniej Przedsiębiorczości, odbywającego się Katowicach, zorganizowane zostało VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości.

Podczas tego wydarzenia prof. Marian Zembala, dyrektor ŚląskiegoCentrum Chorób Serca w Zabrzu, otrzymał tytuł „Przyjaciel Śląskiego Budownictwa”. Wyróżnienie zostało przyznane za modernizację i rozbudowę ŚCCS oraz wkład w rozwój polskiej kardiochirurgii i transplantologii.

– W Zabrzu wiemy, że Profesor jest wśród nas, aby ratować życie, nowocześnie leczyć i dawać nadzieję. Śląskie Centrum Chorób Serca, którego Profesor jest dyrektorem, a zarazem budowniczym, jako dynamicznie rozwijający się ośrodek kardiologiczny i kardiochirurgiczny o światowej renomie, od lat rozsławia dobre imię polskiej nauki i naszego miasta – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Z okazji Dnia Budowlańca składam najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich osób skupionych wokół branży. Wasza praca wpływa na wizerunek naszego miasta i regionu, wyzwalając jednocześnie potencjał gospodarczy zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnopolskim.