Nagrody św. Kamila

14.07.2014

12 lipca w Teatrze Nowym w Zabrzu odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień im. św. Kamila. W tym roku otrzymali je Elżbieta Godyń, Marian Nowak oraz Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Statuetki wręczyli Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza i Marian Czochara, przewodniczący Rad Miasta Zabrze.
 

 

Wyróżnienie im. św. Kamila ustanowione zostało uchwałą Rady Miejskiej z dnia 21 maja 2001 r., aby uhonorować tych, którzy swoją wieloletnią działalnością społeczną zyskali wdzięczność i szacunek mieszkańców Zabrza. Do tej pory nadano 38 wyróżnień osobom, instytucjom, firmom, organizacjom i stowarzyszeniom społecznym, które poprzez różnorodne działania wniosły szczególny wkład w życie miasta lub za sprawą swoich osiągnięć, przyczyniły się do wzrostu jego znaczenia w kraju i na świecie. Uroczystość uświetnił występ znakomitych artystów: Ewy Biegas – sopran, Rafała Kobylińskiego – tenor oraz Tadeusza Biegasa – akompaniament, którzy zaprezentują program zatytułowany „Dzień w Neapolu”.
 

Marian Nowak

W 2006 roku został członkiem istniejącego od 1991 roku Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych. Jest współtwórcą i prezesem Górnośląskiego Oddziału Rejonowego PTL, który od marca 2007 roku działa w Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu. Szybko dał się poznać jako sprawny organizator , całym sercem angażującym się w niesienie pomocy osobom po laryngektomii (usunięciu krtani na skutek choroby nowotworowej) Głównym celem Towarzystwa jest rehabilitacja wielokierunkowa : mowy i głosu, fizyczna, psychiczna, społeczna i zawodowa oraz stworzenie prawdziwej wspólnoty ludzi po operacji krtani.
Dzięki Marianowi Nowakowi w COP-ie dwa razy w tygodniu odbywają się warsztaty nauki mowy prowadzone przez logopedów, specjalistyczne zajęcia fizjoterapii, udzielane są porady psychologiczne, medyczne, prawne. Ważne uzupełnienie tych działań stanowią spotkania i wyjazdy integracyjne czy turnusy rehabilitacyjne. Na zajęcia do Zabrza przyjeżdżają ludzie z całego Śląska,a Oddział liczy 85 członków. O skali i jakości tych działań niech świadczy fakt, że w 2008 roku Zarząd Główny PTL przeniósł do naszego miasta swoją siedzibę , a w 2012 na prezesa wybrał właśnie Mariana Nowaka. Nie przeszkadza mu to jednak nadal aktywnie uczestniczyć w działaniach środowiska pozarządowego w ramach COP-u czy Forum Organizacji Działających Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Ciągle też pomaga w szpitalach przygotowywać pacjentów do operacji i wspierać ich po zabiegu. W tym co robi nie widzi niczego nadzwyczajnego. -„Idę tam,gdzie mnie wołają” – wyjaśnia. I pewnie dlatego w 2009 roku przyznano mu zaszczytny tytuł Wolontariusza Roku. Na setki można liczyć ludzi, którzy dzięki Marianowi Nowakowi ponownie nauczyli się mówić. Dla laryngektomowanych oznacza to powrót do życia społecznego, rodzinnego, nierzadko zawodowego, a nawet – jak w przypadku kamilianina o.Stefana – na misje na Madagaskarze.
 

Elżbieta Godyń

Elżbieta Godyń z domu Wesołek, urodzona w małej miejscowości w Zagłębiu Śląsko – Dąbrowskim. Do Zabrza przeprowadziła się w 1974r. wyszła za mąż i w tym też roku zaczęła pracować w WSS Społem w dziale maszyn księgujących, potem w dziale finansowym. Krótko cieszyła się pracą zawodową , bo w 1982r. zachorowała na cukrzycę. Po pół roku choroby przeszła na rentę , ze względu na pogarszający się stan zdrowia, musiała zrezygnować z pracy. Za namową p. dr Felicji Pietraszek zapisała się poprzez poradnię cukrzycową do Stowarzyszenia Chorych na Cukrzycę w Bydgoszczy, gdzie powstało w 1981r. pierwsze w Polsce Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę. Od 1987 roku udziela się społecznie w nowopowstałym Oddziale Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Zabrzu. Co zresztą było zgodne z jej wychowaniem i rodzinną tradycją . Społecznikiem był jej dziadek i mama. Początkowo jest członkiem Stowarzyszenia, potem skarbnikiem a od 2003 roku Prezesem Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Zabrze, Wiceprezesem Zarządu Rejonowego w Gliwicach. Odznaczona : Honorową Odznaką Zasłużonego dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, złotą odznaką zasłużonego dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Medalem XX lecia Stowarzyszenia Diabetyków, Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej , Złotym Krzyżem zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Cechuje ją oddanie i chęć niesienia pomocy potrzebującym. Swoje życie, pomimo choroby nazywa żartobliwie słodkim, pogłębia wiedzę o cukrzycy , wymienia poglądy i doświadczenia , dzieli się nimi z innymi, wie o swojej chorobie niemal wszystko i ściśle stosuje się do zaleceń – jest dla innych przykładem że z cukrzycą można żyć i mało tego być wsparciem dla innych, którzy są na początku drogi, kiedy dowiadują się , że zachorowali.

 

Fundacja Śląskiego Centrm Chorób Serca

Nie byłoby tej Fundacji, gdyby nie ludzie, nie załoga, a przede wszystkim profesor Marian Zambala i to właśnie dzięki tym ludziom Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu od 2004 roku promuje zdrowie i ochronę zdrowia oraz naukę i edukację.
Fundacja najważniejsze działania podejmuje właśnie na rzecz Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu – przeznacza pozyskane środki na dofinansowanie zakupu aparatury wykorzystywanej dla pacjentów SCCS w Zabrzu podczas przeprowadzania szeregu zabiegów diagnostycznych i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego (narzędzi chirurgicznych, specjalistycznego sprzętu i oprogramowania na potrzeby bloku operacyjnego, okularów kardiochirurgicznych, komory do badań diagnostycznych, ale również leżanek dla chorych czy komputerów do działu administracji itp.). Fundacja prowadzi działalność szkoleniową – co roku organizuje otwarte szkolenia i specjalistyczne kursy dla lekarzy, pielęgniarek oraz techników medycznych z całej Polski. Szkoli również kadrę medyczną zabrzańskiego ośrodka, umożliwiając wyjazdy na międzynarodowe konferencje, warsztaty i kongresy, by poznawać techniki i metody leczenia zarówno zawału serca jak i innych chorób układu sercowo – naczyniowego.
Drugą, bardzo ważną dla Fundacji dziedziną działania jest organizowanie i uczestnictwo w akcjach społecznych i wydarzeniach prozdrowotnych i sportowo-rekreacyjnych, związanych z szerzeniem wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania, profilaktyki chorób cywilizacyjnych oraz idei transplantacji narządów. W jej ramach Fundacja prowadzi dwa ogólnopolskie programy – ‘Tak dla Transplantacji’, ‘Wszystkie dzieci są nasze’ oraz akcję regionalną ‘Serce pełne warzyw i owoców’. Ta ostatnia akcja została zapoczątkowana właśnie tutaj, w Zabrzu, w ubiegłym roku w marcu. W Centrum Handlowym ‘Platan’ Fundacja przeprowadziła szereg pogadanek dotyczących zdrowego trybu życia, zapobiegania chorobom cywilizacyjnym i doboru odpowiedniej diety. Zainteresowani Zabrzanie mogli porozmawiać z dietetykiem, pielęgniarką i lekarzem na temat ‘bolączek’ dnia codziennego i zmaganiu się z chorobami cywilizacyjnymi XXI wieku. Dodatkowo, pracownicy i wolontariusze Fundacji częstowali zdrowymi owocami i warzywami, dostarczonymi z zaprzyjaźnionych firm pokazując, że są one nieodłącznym składnikiem zdrowej diety. Oddźwięk społeczny był tak duży, że Fundacja rozszerzyła prowadzenie tej właśnie akcji na inne miasta Śląska – Dąbrowę Górniczą i Czechowice – Dziedzice. Program ‘Tak dla Transplantacji’ z kolei propaguje ideę przeszczepiania narządów, przede wszystkim serca i płuc, a operacje, ratujące życie pacjentom, przeprowadzane są od ponad 26 lat w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
Z tą ostatnią dziedziną działania wiąże się nieodłącznie prowadzenie działań promujących zdrowie i aktywność fizyczną, bez względu na wiek czy przebyte choroby. W ten właśnie sposób Fundacja uświadamia społeczności lokalnej, że transplantacja narządów nie tylko ratuje ludzkie życie, ale pozwala normalnie funkcjonować społecznie i zawodowo. To wolontariusze Fundacji: Patryk 20-latek, Lidka 19-latka, Ulka 7-latka czy Iga 2-latka – młodzi ludzie żyjący z „drugim serduszkiem” pokazują, że dbać o zdrowie mogą nawet osoby po przebyciu operacji przeszczepu serca czy płuc. Na uwagę zasługuje fakt, że Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca poprzez nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i władzami samorządowymi promuje miasto Zabrze.