Zmiana siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu

03.07.2014

Informujemy, że w związku ze zmianą siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu w dniach 3 i 4 lipca urząd będzie nieczynny.

Rejestracja osób bezrobotnych w wymienionych dniach odbywać się będzie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3-go Maja 16, w pokoju nr 12.
Punkt informacyjny znajdować się będzie w Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości w Zabrzu, przy ul. Powstańców Śląskich 3.
Osoby, którym termin potwierdzenia gotowości do pracy przypada w dniach 3 i 4 lipca br., zapraszamy w dniach od 8 do 11 lipca br. do nowej siedziby urzędu w Zabrzu, Plac Krakowski 9.
W okresie zmiany siedziby nie będą czynne urzędowe telefony, ograniczona także będzie komunikacja elektroniczna. W sytuacjach wyjątkowych dostępny będzie nr tel. 783 53 00 77.