Informacja Prezydenta Miasta Zabrze dot. dotacji na zabytki

01.04.2014

Dnia 17.03.2014 r. Rada Miasta Zabrze podjęła Uchwałę Nr XLIX/727/14 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Zabrze na rok 2014 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Zabrze nie stanowiących jego wyłącznej własności.

W ramach zaplanowanych w budżecie miasta na rok 2014 na ten cel środków
w wysokości 739 859,71 PLN udziela się dotacji na dofinansowanie następujących zadań:

 

1. Nazwa zadania: Renowacja elewacji Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Zabrzu – Biskupicach – etap III.
Obiekt: Kościół Parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Zabrzu Biskupicach.
Nr rejestru A/287/09
Dotowany: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Zabrzu Biskupicach, ul. Bytomska nr 111a.

Wartość dofinansowania:
Wartość przyznanej dotacji wynosi 82 849,14 PLN brutto co stanowi 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania.

 

2. Nazwa zadania: Remont dachu kopuły nad kaplicą oraz latarni w Kościele św. Pawła Apostoła w Zabrzu Pawłowie.
Obiekt: Kościół Parafialny pw. św. Pawła Apostoła w Zabrzu Pawłowie.
Nr rejestru A/253/09
Dotowany: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Pawła Apostoła w Zabrzu Pawłowie, ul. Gen Wł. Sikorskiego 67B, 41-809 Zabrze
Pawłów

Wartość dofinansowania:
Wartość przyznanej dotacji wynosi 245 890,62 PLN brutto co stanowi 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania.

 

3. Nazwa zadania: Remont elewacji budynku z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zabytkowego pałacu w Zabrzu Mikulczycach przy ul. Kosynierów 19 (ul. Lipowej).
Obiekt: Pałac w zespole pałacowym w Zabrzu Mikulczycach.
Nr rejestru A/1214/75
Dotowany: Fly Development Ireneusz Mucha z siedzibą przy ul. Hallera 38, 41-814 Zabrze.

Wartość dofinansowania:
Wartość przyznanej dotacji wynosi 105 082,96 PLN netto co stanowi 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania.

 

4. Nazwa zadania: Wymiana pokrycia dachowego wraz z konserwacją świetlika budynku dawnej szatni i łaźni (Realizacja w ramach projektu pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynków Kopalni Ludwik na obiekty kultury przy ul. Hagera 43 w Zabrzu, na działkach nr 1551/225, 1555/225”). Etap V.
Obiekt: Budynek Cechowni-Łaźni-Szatni dawnej Kopalni „Ludwik”.
Nr rejestru A/327/11
Dotowany: Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki, ul. Hagera 41, 41-800 Zabrze.

Wartość dofinansowania:
Wartość przyznanej dotacji wynosi 100 000,00 PLN netto co stanowi 44,87% kosztów kwalifikowanych zadania.

 

5. Nazwa zadania: Remont balkonów kamienicy wraz z pracami towarzyszącymi przy ul. Bytomskiej 83 w Zabrzu Biskupicach.
Obiekt: Kamienica wraz z oficyną.
Nr rejestru A/309/10
Dotowany: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bytomskiej 83 w Zabrzu Biskupicach.

Wartość dofinansowania:
Wartość przyznanej dotacji wynosi 6 889,62 PLN brutto co stanowi 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania.

 

6. Nazwa zadania: Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych budynku mieszkalnego typu wielorodzinnego przy ul. Krakusa 1.
Obiekt: Budynek mieszkalny typu wielorodzinnego.
Nr rejestru A/381/12
Dotowany: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Krakusa 1 w Zabrzu.

Wartość dofinansowania:
Wartość przyznanej dotacji wynosi 34 504,31 PLN brutto co stanowi 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania.

 

7. Nazwa zadania: Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego typu wielorodzinnego przy ul. Komuny Paryskiej 21-23 w Zabrzu Rokitnicy.
Obiekt: Budynek mieszkalny typu wielorodzinnego.
Nr rejestru A/1435/91
Dotowany: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Komuny Paryskiej 21-23 w Zabrzu Rokitnicy.

Wartość dofinansowania: Wartość przyznanej dotacji wynosi 58 495,47 PLN brutto co stanowi 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania.

 

8. Nazwa zadania: Remont elewacji budynku mieszkalnego typu wielorodzinnegoprzy ul. Medyków 6-8 w Zabrzu Rokitnicy.
Obiekt: Budynek mieszkalny typu wielorodzinnego.
Nr rejestru A/1435/91
Dotowany: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Medyków 6-8 w Zabrzu Rokitnicy.

Wartość dofinansowania:
Wartość przyznanej dotacji wynosi 35 832,16 PLN brutto co stanowi 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania.

 

9. Nazwa zadania: Remont elewacji i wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej budynku mieszkalnego typu wielorodzinnego przy ul. Śniadeckich 6-8 w Zabrzu Rokitnicy.
Obiekt: Budynek mieszkalny typu wielorodzinnego.
Nr rejestru A/1435/91
Dotowany: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Śniadeckich 6-8 w Zabrzu Rokitnicy.

Wartość dofinansowania:
Wartość przyznanej dotacji wynosi 52 895,33 PLN brutto co stanowi 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania.

 

10. Nazwa zadania: Remont dachu budynku mieszkalnego typu czterorodzinnego (1/4 obiektu) położonego w Zabrzu Rokitnicy przy ul. Komuny Paryskiej 4.
Obiekt: Budynek mieszkalny typu czterorodzinnego (1/4 obiektu).
Nr rejestru A/1435/91
Dotowany: Właściciel prywatny – Pan Stanisław Sojczyński.

Wartość dofinansowania:
Wartość przyznanej dotacji wynosi: 17 420,10 PLN brutto co stanowi 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania.