VI Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

31.03.2014

VI Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach odbędzie się między 7. a 9. maja 2014 r. Organizatorem wydarzenia jest Grupa PTWP.

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach jest trzydniowym cyklem debat i spotkań z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W blisko stu sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.
 

Wydarzenia Kongresu relacjonuje co roku kilkuset dziennikarzy. Moderatorami sesji oraz debat są eksperci swoich branż i znani publicyści gospodarczy. Główne nurty tematyczne tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach to: Europa wobec wyzwań globalnej konkurencji, nowe unijne finanse – mądre inwestycje, polityka przemysłowa i energetyczna, migracje i rynek pracy w Europie, USA, Chiny, Afryka – partnerzy i konkurenci.
 

W maju br. minie 10 lat od największego w historii Wspólnoty rozszerzenia Unii Europejskiej, do której przystąpiło wówczas dziesięć państw – w tym kraje Europy Centralnej i republiki nadbałtyckie. Bilans dekady, która objęła swoimi ramami także trudne dla Unii zjawiska i wydarzenia, wydaje się w powszechnym odczuciu zdecydowanie pozytywny. Podsumowanie tego okresu może być ciekawym tematem publicznej debaty – szczególnie w obliczu wyzwań, jakie stają przed poszerzoną Unią Europejską u progu nowej dekady. To właśnie aktualnym dylematom rozwojowym Unii poświęcone będą kluczowe sesje Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2014 w Katowicach.
 

W programie Kongresu, zgodnie z doświadczeniami minionych edycji, nie zabraknie sesji poświęconych takim dziedzinom gospodarki i życia publicznego jak: finanse, energetyka i paliwa, górnictwo i hutnictwo, samorządność i polityka regionalna, infrastruktura, transport i logistyka, budownictwo i nieruchomości. Zaplanowano także kolejną edycję spotkania Unia Europejska – Chiny, drugie Forum Współpracy Gospodarcze Afryki i Europy Centralnej oraz pierwsze Forum Współpracy Gospodarczej Pakistan-Europa Centralna.
Szczególnie polecamy uwadze Państwa sesje:
• Europa przyszłości
• Rynek pracy w Polsce
oraz
• Samorząd przyjazny przedsiębiorcom

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym –> www.eecpoland.eu
Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP –>
www.ptwp.pl
Zapraszamy również:
Wirtualne biuro prasowe-> http://media.eecpoland.eu/