Konkurs literacki

03.03.2014

XII EDYCJA 2014 r. Konkursu literackiego UKŁADANKA-RYMOWANKA pod hasłem „Wszechświat – gwiazdy, przestworza, komety i zorza”.

1. Organizatorzy: Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Zabrzu ul. Opolska 29, Koło – Gry i zabawy umysłowe.
2. Cel konkursu:
– motywowanie dzieci do twórczej aktywności
– rozwijanie i kształcenie wyobraźni
– rozbudzanie ekspresji twórczej oraz prezentacja własnych możliwości
– uświadomienie dzieciom, co to jest rymowanka
– ćwiczenia ortograficzno – gramatyczne
– fantazjowanie i operowanie dowcipem
– zachęcenie dzieci do poznania wszechświata
3. Uczestnicy:
– uczniowie klas I-IV
4. Warunki konkursu:
– dzieci samodzielnie układają krótkie rymowanki
– piszą je wyraźnie, pismem własnym
– ilość prac jest nieograniczona
– prace powinny być opisane na odwrocie (imię i nazwisko autora, wiek, klasa, adres szkoły lub placówki, opiekun)
5. Ewaluacja konkursu:
– wspólne spotkanie z laureatami najładniejszych rymowanek w OPP3
(rozdanie nagród, dyplomów)
– opublikowanie rymowanek w prasie i Internecie
– wydanie folderu z nagrodzonymi rymowankami
– zorganizowanie wystawy pokonkursowej.
6. Termin nadsyłania prac do 21.03.2014r. na adres
OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 3
UL. OPOLSKA 29
41-800 ZABRZE tel/fax 0-32-271-54- 45
7. Podsumowanie
Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się 04.04.2014r. o godz. 14.00 w OPP3 ul. Opolska 29
8. Protokół konkursu zostanie umieszczony na www.opp3.zabrze.magistrat.pl oraz www.opp3zabrze.cba.pl
Osoby nagrodzone zostaną powiadomione pocztą oświatową.