Zabrze przestrzenią rozwoju

Nowa winda w budynku na placu Traugutta 2

23.01.2014

23 stycznia w budynku na placu Traugutta 2 została oddana do użytku winda dla osób niepełnosprawnych. W budynku tym mieści się dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Funkcjonuje tam także Akademickie Centrum Stomatologii.

 

W uroczystości udział wzięli m.in. Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, prof. Przemysław Jałowiecki, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prof. Maciej Misiołek, dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu ŚUM w Katowicach, a także Jan Zieliński, pełnomocnik marszałka Województwa Śląskiego ds. osób niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczyli także wykonawcy prac, inspektorzy nadzoru budowlanego, a także przedstawiciele Forum Organizacji Pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych i ich rodzin „Razem”, Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Zabrze, a także Zakładu Aktywności Zawodowej Fundacji Nadzieja Dzieci.

Wartość inwestycji wyniosła: 720 946 04 zł. Na ten cel Miasto pozyskało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 293 330 86 zł.

Inwestycja jest przykładem dobrej współpracy pomiędzy Miastem a Śląskim Uniwersytetem Medycznym. Inwestycja wpisuje się także w wizerunek Zabrza jako miasta przyjaznego dla osób niepełnosprawnych. Potwierdzają to liczne projekty realizowane w mieście m.in. Urząd Miejski w Zabrzu, jako pierwszy samorząd w kraju wprowadził nowoczesny systemem komunikowania się z osobami posługującymi się językiem migowym TOK TU TOK. W budynku Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej został wprowadzony system orientacji przestrzennej dla osób niepełnosprawnych m.in. system informacji o system komunikacji przestrzennej. System orientacji przestrzennej częściowo został także wprowadzony w budynku Ratusza przy ul. Religi 1.

Potwierdzają to także przyznane nagrody: Miasto Zabrze otrzymało I miejsce, statuetkę i tutuł "Samorządu Równych Szans". Konkurs miał na celu uhonorowanie działań samorządów, które w sposób szczególny przyczyniają się do zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych w życiu lokalnych społeczności. Zabrze zgłosiło projekt "Miasto Zabrze Przyjazne Osobom Niepełnosprawnym" prezentując działania mające na celu włączanie osób niepełnosprawnych do środowiska lokalnego. Urząd Miejski w Zabrzu wielokrotnie był nagradzany w konkursie "Lodołamacze". Zabrze otrzymało wyróżnienie w kategorii „Pracodawca Nieprzedsiębiorca” za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia. Zdaniem kapituły jego działalność stanowi wzór godny naśladowania na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej.