Zabrze przestrzenią rozwoju

Forum Gospodarcze Polska – Indie

10.01.2014

Informujemy, że w dniu 27 stycznia 2014 roku w siedzibie Krajowej Izby
Gospodarczej odbędzie się Forum Gospodarcze Polska – Indie, poświęcone perspektywom rozwoju
współpracy gospodarczej z Indiami.

Dynamicznie rozwijająca się gospodarka Indii, w tym perspektywy rozwoju współpracy gospodarczej sprawiają, że podniesienie poziomu relacji dwustronnych z Indiami będzie dla Polski jednym z zadań priorytetowych w obszarze polityki wobec Azji. Obchodzona w 2014 roku 60-ta rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych RP z Indiami stwarza doskonałą okazję dla rozwoju dwustronnych kontaktów z jednym z ważniejszych partnerów Polski w tym regionie świata.

Celem spotkania, adresowanego do polskich przedsiębiorców współpracujących z partnerami indyjskimi lub zainteresowanych podjęciem takiej współpracy w przyszłości, jest omówienie uwarunkowań lokalnych istotnych dla działań polskiego biznesu na rynku indyjskim. Podczas seminarium przedstawione zostaną aktualne powiązania gospodarcze pomiędzy obu krajami, perspektywiczne kierunki rozwoju stosunków handlowych i współpracy inwestycyjnej.

Forum odbędzie się z udziałem przedstawicieli administracji rządowej, organizacji samorządu gospodarczego i instytucji otoczenia biznesu z Polski i z Indii, przedstawicieli Ambasady RP w New Delhi i Ambasady Indii w Warszawie oraz ekspertów międzynarodowych specjalizujących się w tematyce współpracy polsko-indyjskiej.

W ramach Forum odbędą się spotkania i konsultacje w formule C2B oraz B2B.
Forum Gospodarcze Polska – Indie organizowane jest z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, przez Krajową Izbą Gospodarczą i Indyjsko-Polską Izbą
Gospodarczo-Handlową oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Polską Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych i Konfederacją Lewiatan.
 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału, uprzejmie prosząc o przesłanie załączonego formularza
zgłoszeniowego na adres: indie60@kig.pl.
Rejestracja i networking od godz. 09.30, rozpoczęcie spotkania o godz. 10.00.
Seminarium prowadzone jest w języku polskim, zaś część wystąpień w języku angielskim, organizatorzy
zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

 

Szczegółowy program Forum Gospodarczego Polska – Indie i formularz zgłoszeniowy w załącznikach poniżej.