Konferencja dot. efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii

13.12.2013

W Muzeum Górnictwa Węglowego kończy się 4-miesięczny okres realizacji projektu współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pn. "Od paliw kopalnych do energii odnawialnej".

W ramach projektu zorganizowane zostały trzy seminaria poświęcone efektywności energetycznej: placówek oświatowych (27 września), obiektów użyteczności publicznej (25 października), budynków mieszkalnych (29 listopada). W seminariach udział wzięło blisko 120 uczestników.

18 grudnia o godz. 10:00 odbędzie się podsumowująca projekt konferencja, poświęcona doskonaleniu efektywności energetycznej oraz odnawialnym źródłom energii, w tym geotermii.

Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele świata nauki (AGH w Krakowie), organizacji branżowych (Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii), przedsiębiorcy wykorzystujący energię geotermalną (Termy – Szaflary), zarządcy obiektów wykorzystujący OZE (Ośrodek Formacyjno – Edukacjny Diecezji Gliwickiej w Rudach) i inni. Konferencja odbędzie się w podziemnych wyrobiskach Kopalni Guido (Poziom 320).

Szczegółowy program w załączeniu.
Wszystkich zainteresowanych problematyką zapraszamy do udziału w konferencji. Ze względów organizacyjnych wymagane jest wcześniejsze potwierdzenie przybycia (do 17 grudnia, godz. 15:00) mailowo: seminarium@muzeumgornictwa.pl lub telefonicznie: 32 630 30 91 w. 2140 lub 2144.