Ulica Drzymały zamknięta

14.10.2013

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu informuje, iż w związku z koniecznością usunięcia awarii osuwającego się nasypu pod obiektem kolei piaskowej w ciągu ul. Drzymały w Zabrzu, z dniem dzisiejszym na okres 6 dni, tj. do dnia 19.10.2013 r. ul. Drzymały zostaje zamknięta dla ruchu kołowego pojazdów.

Objazd prowadzący ulicami Bytomską i Ziemską wskazują stosowne tablice objazdowe i znaki informacyjne.