Gimnazjum nr 20 im. Polskich Himalaistów

24.09.2013

20 września w Gimnazjum nr 20 w Zabrzu odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Polskich Himalaistów. Jest to pierwsza placówka w kraju, która będzie nosić takie imię. 

 

Jest to efekt kilkumiesięcznych starań społeczności szkolnej oraz Polskiego Związku Alpinizmu, które doprowadziły do przyjęcia przez Radę Miasta Zabrze w dniu 15 lipca 2013 r. uchwały o nadaniu Gimnazjum nr 20 imienia Polskich Himalaistów. W uroczystości udział wzięli m.in. Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, Marian Czochara, przewodniczący Rady Miasta, Zdzisława Waniek, dyrektor Delegatury w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach, Janusz Wielkicki, prezes Polskiego Związku Alpinistów, a także alpiniści związani ze śląskimi Klubami Wysokogórskimi m.in. Janusz Gołąb i Ignacy Nędza. Pierwszym elementem była msza św. odprawiona w Kościele Jana Chrzciciela, w trakcie której został poświęcony sztandar. Następnie na terenie szkoły odbyło się uroczyste odczytanie aktu nadania imienia i przekazanie społeczności szkolnej sztandaru. Każda z klas otrzymała także swojego patrona spośród grona zmarłych himalaistów.

– Młodzież w wieku dojrzewania w szczególności potrzebuje autorytetów i przewodników. Chcemy aby dokonania polskich himalaistów nakładały na uczniów szczególny obowiązek i odpowiedzialność w procesie kształtowania i doskonalenia własnych charakterów. Pragniemy aby młodzież uczyła się od polskich himalaistów postawy wytrwałości, konsekwencji w dążeniu do celu, aktywnego spędzania wolnego czasu, umiejętności pokonywania słabości, szacunku wobec przyrody i jej praw. Naszym marzeniem jest aby każdy nasz uczeń stawiał sobie cele na miarę swoich możliwości i je osiągał bo „Każdy ma swój Everest” – powiedział Marcin Kłak, dyrektor Gimnazjum nr 20 im. Polskich Himalaistów w Zabrzu.