Zabrze przestrzenią rozwoju

Dobre miejsce Zabrza w rankingu zadłużenia samorządów

24.09.2013

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało ranking „Zadłużenie samorządów”. Na tle kilkudziesięciu miast w Polsce Zabrze plasuje się w czołówce samorządów, które mogą poszczycić się najmniejszym zadłużeniem.

 

Zestawienie dotyczy 2012 roku. Redakcja diagnozuje aktualny stan zadłużenia samorządów w Polsce. Zauważa, że poziom zadłużenia po raz pierwszy od wielu lat nie wzrósł w porównaniu z rokiem poprzednim. Jest to częściowo związane z wykorzystaniem dotacji unijnych, których pozyskanie opierało się na wkładzie własnych niejednokrotnie pochodzącym z kredytów i pożyczek. Wśród 37 miast na prawach powiatu Zabrze zajęło 32 miejsce odnotowując wskaźnik zadłużenia na poziomie 32,40. Należy podkreślić, że im niższe miejsce, tym korzystniejsza sytuacja finansów samorządowych. Jeszcze lepiej wygląda sytuacja, jeśli zestawimy Zabrze z miastami będącymi stolicami województw. Redakcja podaje zestawienie 18 miast wojewódzkich, z których każde posiada wskaźnik zadłużenia większy niż miasto Zabrze.