XLIII Sesja Rady Miasta Zabrze

11.09.2013

16 września o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Religi 1, odbędzie się XLIII Sesja Rady Miasta Zabrze.

Pod obrady Radnych zostanie przedłożonych 9 projektów uchwał w następujących sprawach.

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2013,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2013-2026,
3) zmiany Uchwały Nr XXXV/519/13 z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie określenia i finansowania zadań w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2013,
4) zmiany uchwały Nr IX/89/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Zabrzu,
5) ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Zabrzu,
6) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XI/127/07 Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej nieruchomości położonych na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie gminy Zabrze,
7) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIV/152/07 Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Zabrze,
8) przyjęcia "Aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Zabrze",
9) zmiany Uchwały Nr XXIV/321/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11.06.2012 r. w sprawie Statutu Miasta Zabrze.