Nagrody Prezydenta Miasta Zabrze w dziedzinie kultury

14.08.2013

Podobnie jak w latach ubiegłych, również i w tym roku zostaną przyznane Nagrody Prezydenta Miasta Zabrze w dziedzinie kultury. Uroczystość wręczenia odbędzie się w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu w dniu 29 września 2013 r. podczas koncertu galowego z okazji święta miasta.

Jak wynika z regulaminu, nagroda – indywidualna lub zbiorowa – przyznawana jest za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz za szczególny wkład w rozwój bądź upowszechnianie kultury w naszym mieście.
Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać mieszkańcy Zabrza, związki twórcze, środowiska artystyczne, organizacje społeczne, instytucje i placówki kultury.
Pisemne rekomendacje kandydatów należy składać w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Zabrzu ul. Wolności 286, pok. 302, ( III piętro), przesłać faksem na nr: 373-34-37 albo e-mailem: sekretariat_ks@um.zabrze.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 września 2013 r.