Zagłosuj na zabrzańską modernizację

20.06.2013

Zapraszamy do wzięcia udziału w XVII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2012", w kategorii zabytki swój głos można oddać na Główną Kluczową Sztolnię Dziedziczną w Zabrzu.

Aby oddać głos trzeba wejść na stronę: http://www.modernizacja-roku.pl/plebiscyt

Ranga Konkursu i jego zasięg rośnie nieprzerwanie od 17 lat. Coraz większa liczba nadsyłanych zgłoszeń od kilkudziesięciu w roku 1999 po przez 520 w roku 2006, 420 w roku 2007, 621 w roku 2008, 703 w roku 2009, 803 w 2010, 823 w 2011 a w ostatniej Edycji liczba zgłoszeń wyniosła 922 – świadczy o tym jak korzystnie zmienia się nasze otoczenie, wzrasta troska o to co stanowi niezbywalną wartość naszego narodu i udowadnia nasz wkład w rozwój cywilizacji.

Konkurs "Modernizacja Roku 2012" odbywa się pod Patronatem:

Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Generalnego Konserwatora Zabytków
Ministerstwa Edukacji Narodowej
Ministerstwa Sportu i Turystyki
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Głównego Inspektor Nadzoru Budowlanego
Głównego Inspektor Ochrony Środowiska
Instytut Badawczy Dróg i Mostów