Spotkanie informacyjne pt. „Duży Bon, jako instrument finansujący projekty technologiczne”.

12.06.2013

W dniu 6 czerwca 2013r. odbyło się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zorganizowane przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej oraz Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, pt. „Duży Bon, jako instrument finansujący projekty technologiczne”. Na spotkaniu przedstawiono aktualne możliwości wsparcia projektów polegających na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, technologii produkcji albo znacznego ulepszenia wyrobu lub technologii produkcji.

Celem programu jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności mikro i małych przedsiębiorstw poprzez wsparcie projektów o większym stopniu zaawansowania technologicznego i innowacyjnego.

Kwota wsparcia nie może przekroczyć 50.000 zł  oraz 80% całkowitych wydatków.

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia trwa do dnia 28 czerwca 2013r. do godz. 16.30.
Termin realizacji i rozliczenia projektu wyznaczono na 31.10.2013r.

Wszelkie informacje dostępne są pod adresem: http://www.parp.gov.pl/index/more/33181