Zabrze przestrzenią rozwoju

Ogłoszenie o otwartym konkursie

11.06.2013

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, mającym na celu przyznanie dofinansowania zadań podmiotom uprawnionym, realizującym zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w roku 2013. Konkurs zostaje ogłoszony w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm./ na podstawie art. 4, art. i art. 13, podstawie art. 4 i art. 13 w/w/ ustawy w związku z Uchwałą Nr XXX/459/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

Ogłoszenie w załaczniku.