Memorandum Inwestycyjne Miasta Zabrze

24.04.2013

24 kwietnia w sali historycznej Ratusza Miejskiego odbyła się konferencja poświęcona Memorandum Inwestycyjnemu Miasta Zabrze. Na zaproszenie Małgorzaty Mańki-Szulik, prezydenta Zabrza udział wzięli licznie przedstawiciele firm i instytucji, uczelni wyższych, placówek medycznych a także organizacji pozarządowych mających siedzibę w Zabrzu.

 

Urząd Miejski w Zabrzu przygotowuje Memorandum Inwestycyjne Miasta Zabrza. Dokument w założeniu ukazywał będzie potencjał miasta, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu inwestycyjnego. Memorandum to także kompendium wiedzy istotnej z punktu widzenia przyszłego inwestora. Opracowanie ma ukazywać Zabrze w perspektywie Aglomeracji Śląskiej, regionu, kraju
i Europy. Memorandum wzbogacone będzie także o wytyczne i wnioski do kreowania klimatu przyjaznego przedsiębiorczości.
W Memorandum określony zostanie potencjał Miasta Zabrza oraz jego największe szanse i wyróżniki rozwoju. Opracowanie będzie zawierało rekomendacje dla inwestorów wynikające z wniosków jakie pozyskamy w trakcie spotkań i dyskusji. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie z zakresu promocji inwestycyjnej i pozyskiwania inwestorów realizowane na Śląsku na taką skalę i w takiej formie. Dokument przygotowany zostanie w różnych wersjach językowych, czemu towarzyszyć będzie cykl konferencji dedykowanych inwestorom krajowym i zagranicznym, przedstawicielom ambasad, izb bilateralnych i organizacji międzynarodowych, instytucjom otoczenia biznesu. Punktem wyjścia do przygotowania Memorandum Inwestycyjnego Miasta Zabrze są: interdyscyplinarność i powiązania międzysektorowe. To one przenoszą pozytywne impulsy inicjatyw gospodarczych na inne obszary. Memorandum jest oparte na założeniu, że potencjał inwestycyjny, jego znaczenie ekonomiczne i społeczno-gospodarcze wyraża się zarówno w liczbach, jak i wartościach niepoliczalnych związanych m.in. z edukacją, kulturą, tradycją, turystyką, dobrym klimatem do zamieszkania i biznesu, bezpieczeństwem, rozwojem regionalnym, aktywizacją społeczności. Opracowanie dokumentu ma charakter partycypacyjno-ekspercki, gwarantujący udział liderów i autorytetów, władz miasta, przedsiębiorców, reprezentantów organizacji pozarządowych, mediów. W ramach procesu konsultacji społecznych prowadzone będą panele dyskusyjne, badania ankietowe i wywiady z liderami społeczno-gospodarczymi. Memorandum Inwestycyjne Miasta Zabrze ma stanowić narzędzie umożliwiające budowanie pozytywnego wizerunku i klimatu przyjaznego dla inwestorów i przedsiębiorców z kraju i ze świata.