Podsumowanie programów realizowanych przez Fortum i Fundację Ulica

16.04.2013

16 kwietnia w Multikinie w Zabrzu odbyła się uroczysta premiera filmu podsumowującego lokalne programy „Fortum dla Śląskich Dzieci” oraz „Z Hałdy do Skandynawii”.

Przedstawiciele Fundacji Ulica podziękowali wszystkim zaangażowanym w projekty za dobrą wolę i inwestowanie w młodych ludzi.

– Powstaliśmy po to by wspierać dzieci i młodzież. Były osoby, które obawiały się, że nasi podopieczni nie podołają wyzwaniu. Ale dały radę! To jest niezwyczajna młodzież, której gratuluję wytrwałości i determinacji – mówił Adrian Kowalski, prezes fundacji.

Podczas spotkania została również zainaugurowana tegoroczna edycja programu „Fortum dla Śląskich Dzieci”. Warsztaty odbywać się będą na terenie Zabrza (Hala Sportowa “POGOŃ”, ul. Wolności 402) i Bytomia (Szkoła Podstawowa nr 33, ul Matki Ewy 9) w każdą sobotę w okresie od 20 kwietnia do końca czerwca. Zajęcia będą obejmowały warsztaty: dziennikarskie, taneczne, teatralne i fotograficzne. Dla tych dzieci, które wykażą się największą determinacją oraz zaangażowaniem, a także stosowną frekwencją na zajęciach – firma FORTUM przygotowała specjalnie sponsorowane stypendia.

„Fortum dla Śląskich Dzieci” oraz „Z Hałdy do Skandynawii” – to dwa programy, które powstały z inicjatywy firmy energetycznej Fortum i były realizowane we współpracy z Fundacja Ulica oraz AWF Katowice. Ich celem było pokazanie młodym ludziom ze Śląska, będącym często w trudnej sytuacji życiowej i pozbawionych perspektyw na przyszłość, ze są w stanie spełnić swoje marzenia, jeśli tylko uwierzą w siebie.

W programie „Fortum dla Śląskich Dzieci” w 2012 roku wzięło udział 90 młodych ludzi z Zabrza, Bytomia i Katowic w wieku 11-14 lat. W akcje zaangażowanych było również 40 wolontariuszy. Jednym z elementów programu były cykliczne spotkania ze znanymi osobami pochodzącymi z Górnego Śląska, które osiągnęły sukces. W spotkaniach wzięli udział m.in.: Jan Olbrycht, Jerzy Buzek, Kamil Durczok, Artur Rojek, Tomasz Sikora oraz Magdalena Piekorz.
Inicjatywa „Fortum dla Śląskich Dzieci” była uzupełniona zajęciami dziennikarskimi, fotograficznymi, muzycznymi i plastycznymi, które miały pomóc dzieciom odkryć ich talenty i rozwinąć zainteresowania. Spośród 90 uczestników warsztatów wyłoniono 39 osób, które otrzymały stypendia ufundowane przez Fortum, pozwalające na dalszy rozwój ich pasji.

W 2012 roku Fortum wraz z Fundacją Ulica zrealizowało również program „Z Hałdy do Skandynawii”. W lipcu 12 śląskich dzieci pojechało do Norwegii, aby tam wziąć udział w wyprawie rowerowej na Przylądek Północny. Aby dotrzeć do celu, młodzi Ślązacy przemierzyli ponad 770 km, często w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych. Wyprawę poprzedziły zajęcia teoretyczne oraz warsztaty praktyczne.

Głównym celem Fundacji Ulica jest przeciwdziałanie i zapobieganie marginalizacji społecznej oraz prowadzenie, wspieranie i inicjowanie programów reintegracji społecznej wobec osób, rodzin i środowisk wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w ich naturalnym środowisku, integrowanie środowiska zawodowego – osób i organizacji, które działają na rzecz dzieci i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.