Przesłuchania 59. Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej im. Norberta Kroczka

03.04.2013

Już 5 kwietnia rozpoczną się przesłuchania 59. Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej im. Norberta Kroczka w Zabrzu pod patronatem Prezydenta Miasta Zabrze.

Organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Zabrzu oraz Urząd Miejski Festiwal rozpocznie się dnia 5 kwietnia przesłuchaniami grup teatralnych (MOK), a zakończy Koncertem Galowym.

Do udziału w Festiwalu zgłaszani są kandydaci wyłonieni drogą eliminacji wewnętrznych.
Karty zgłoszeniowe (3 egz.) składać należy w MDK nr 2 lub w skrytce (nr 75) Wydziału Oświaty. Niezbędne formularze pobrać można ze strony www.mdk2.zabrze.magistrat.pl .

Harmonogram przesłuchań festiwalowych:

Dzień Teatru: 5 IV, godz. 10:00, MOK Guido
Dzień Teatru: 8 IV, godz. 10:00, MOK Guido
Dzień Tańca: 9 IV, godz. 10:00, MOK Guido
Dzień Muzyki – Soliści: 9 IV, godz. 10:00, MDK2, Piwnica rysia
Dzień Muzyki – Chóry: 9 IV, godz. 9:00, Kościół Ewangelicki i MDK2
Dzień Muzyki – Zespoły: 10 IV, godz., 10:00, DOK Pawłów

Wybrane przez Jury zespoły otrzymają zaproszenie do udziału w Koncercie Galowym.
Dokładne informacje dotyczące koncertu podamy w terminie późniejszym.

UWAGA! Udział w Koncercie Galowym nie jest jednoznaczny ze zdobyciem nagrody przez zaproszonego uczestnika lub zespół. Organizator decyduje o repertuarze Koncertu Galowego.

KOMITET ORGANIZACYJNY:
Maria Popławska, tel. 602-102-880 – Teatr
Wioletta Muzykant, tel. 603-288-237 – Taniec
Kamilla Pająk, tel. 502-733-268 – Muzyka
Adam Krzyż, tel. 502-304-927 – Muzyka
Jolanta Skorupa, tel. 609-180-226 – Koordynacja całości
Sekretariat Festiwalu, tel. 32/271-59-11

Organizatorzy:
Urząd Miejski w Zabrzu, Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Zabrzu

Współorganizatorzy:
Miejski Ośrodek Kultury, Towarzystwo Kultury Teatralnej, Teatr Nowy w Zabrzu, Parafia Ewangelicko-Augsburska, Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach