Zabrze przestrzenią rozwoju

Spotkania z przedsiębiorcami dot. nowego systemu gospodarowania odpadami

15.03.2013

Miasto Zabrze prowadzi intensywne działania celem wprowadzenia z dniem l lipca br. nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Uchwałą Rady Miasta Zabrze nr XXIX/410112 z dnia 15 października 2012r. nowym systemem objęto również nieruchomości niezamieszkałe, w tym obiekty działalności usługowej i produkcyjnej.

Spotkania dotyczące gospodarki odpadami na nieruchomościach niezamieszkałych odbędą się w Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości przy ul. K. Miarki 8 w terminach:

20 marca 2013r. o godz. 16.00
21 marca 2013r. o godz. 16.00
22 marca 2013r. o godz. 13.00

W trakcie spotkań zapoznamy Państwa z nowym systemem dotyczącym odpadów komunalnych oraz zagadnieniami związanymi z gospodarowaniem odpadami przemysłowymi. Zapisów dokopnuje się pod numerem telefonu: 32-630-35-91.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach.