VI Śląska Konferencja Placówek Promujących Zdrowie

14.03.2013

Zespół ds. Promocji Zdrowia przy Urzędzie Miejskim w Zabrzu oraz Zespół ds. Promocji Zdrowia przy Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu zaprasza na VI Śląską Konferencję Placówek Promujących Zdrowie, która odbędzie się 18 marca w Ośrodku Konferencyjno – Szkoleniowym, przy ul. Jagiellońskiej 38A od godziny 8.00.

Konferencja będzie obejmowała tematykę z zakresu szeroko pojętej promocji zdrowia.

Tematy sesji:
• Edukacja zdrowotna pacjenta i jego rodziny jako integralna część procesu terapeutycznego.
• Działania edukacyjno- zdrowotne podejmowane na rzecz pracowników służby zdrowia.
• Promocja zdrowia skierowana do lokalnej społeczności.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.