Monitorowanie pokrywy śnieżnej lub lodowej zalegającej na dachach budynków

28.01.2013

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zabrzu przypomina o obowiązku monitorowania pokrywy śnieżnej lub lodowej zalegającej na dachach, stropodachach, tarasach użytkowych, balkonach lub innych podobnych elementach budynków.
 

W przypadku wystąpienia znacznych nagromadzeń śniegu, lodu, sopli i nawisów śnieżnych, mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także stateczności konstrukcji, odpowiedzialny za stan techniczny obiektu zobowiązany jest podjąć niezwłoczne działania zmierzające do usunięcia stwierdzonego zagrożenia.
Pamiętać należy, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osoby wykonującej te prace, dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.