Pierwszy audit nadzoru ISO 9001:2008 w Urzędzie Miejskim w Zabrzu

11.01.2013

Z przyjemnością informujemy, że pierwszy audit nadzoru Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, przeprowadzony w dniach 5-6 grudnia 2012 roku przez auditorów jednostki certyfikującej DEKRA Certification, zakończył się wynikiem pozytywnym.

W związku z tym, klienci oraz przedsiębiorcy mogą mieć pewność, że świadczone przez Urząd usługi mają odpowiednio wysoką jakość, wydajność oraz są objęte stałym nadzorem. Audit potwierdził ciągły rozwój i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.