Zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego

20.12.2012

Informujemy, że 24 i 31 grudnia 2012 r. zostaną skrócone godziny pracy Urzędu Miejskiego w Zabrzu do godziny 14.00.
 

Natomiast obsługę klientów:
• na sali obsługi interesantów,
• w punkcie obsługi interesanta w Centrum Handlowym M1,
• w kasach Urzędu,
• w punkcie informacji o mieście,
• w terenowym punkcie paszportowym,
skraca się do godziny 13.00.

Powyższe informacje nie obejmują Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Centrum Nadzoru Wizyjnego.