Monitorowanie pokrywy śnieżnej lub lodowej zalegających na dachach budynków

12.12.2012

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zabrzu w przypomina o obowiązku monitorowania pokrywy śnieżnej lub lodowej zalegającej na dachach, stropodachach, tarasach użytkowych, balkonach lub innych podobnych elementach budynków.
 

W przypadku wystąpienia znacznych nagromadzeń śniegu lub lodu, sopli i nawisów śnieżnych mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia a także stateczności konstrukcji, odpowiedzialny za stan techniczny obiektu zobowiązany jest podjąć niezwłoczne działania zmierzające do usunięcia stwierdzonego zagrożenia.
Pamiętać należy, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osoby wykonującej te prace, dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.