Miasto zakupiło budynek Przedszkola nr 34

30.10.2012

Miasto Zabrze nabyło prawa do budynku, w którym mieści się Przedszkole nr 34. Umożliwi to dalsze prowadzenie działalności oświatowej.

 

Od kilku lat Miasto Zabrze prowadziło działania mające na celu przejęcie praw do nieruchomości, położonej w Zabrzu przy ul. Wiktora Brysza 4, w której mieści się Przedszkole nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi. Negocjacje z użytkownikiem wieczystym nieruchomości tj. Naczelną Organizacją Techniczną Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, zakończyły się w bieżącym roku ustaleniem warunków nabycia. 19 października. zawarto umowę sprzedaży, w wyniku której Miasto stało się właścicielem nieruchomości. Cena nabycia ustalona została w wysokości 643 tys. zł, a płatność rozłożona na dwie raty: 400 tys.zł w bieżącym roku i 243 tys.zł w roku przyszłym.