XVI Śląskie Forum Małej i Średniej Przedsiębiorczości

23.10.2012

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVI Śląskim Forum Małej i Średniej Przedsiębiorczości "Liderzy kreatywności i innowacji w sektorze kultury i biznesie". Urząd Miejski w Zabrzu jest współorganizatorem tego wydarzenia.

 

Forum odbędzie się 7 listopada br. w Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie (ul. Racławickiej 23). Śląskie Forum Małej i Średniej Przedsiębiorczości jest cyklicznym wydarzeniem na trwale wpisanym w regionalną debatę publiczną, gromadzącym od kilku lat ponad 100 uczestników w każdej edycji. Forum jest także okazją do spotkania, wymiany poglądów oraz transferu dobrych praktyk i podnoszenia kompetencji przedstawicieli kultury, biznesu, samorządu i instytucji pozarządowych województwa śląskiego i gości z innych województw. Dodatkowo Forum jest miejscem ścierania się nowatorskich idei i praktycznego przenikania świata kultury, nauki, biznesu, oraz sfery publicznej, prywatnej i pozarządowej.Poprzez forum chcemy włączyć różne środowiska do aktywnej debaty na temat liderów kreatywności i innowacji w sektorze kultury i biznesie oraz budowania i promowania nowej gospodarki kreatywnej w województwie śląskim. Udział przedstawicieli świata sztuki, biznesu, nauki i mediów sprawi, że Forum będzie doskonałym miejscem wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów. Szczegółowe informacje o Forum, w tym jego program i formularz rejestracyjny, dostępne są na stronie www.forum-msp.pl