Podsumowanie pracy Rady Dzielnicy Grzybowice

16.10.2012

15 października w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Grzybowicach zorganizowane zostało spotkanie podsumowujące pracę tamtejszej Rady Dzielnicy w minionej kadencji.

 

W spotkaniu udział wzięła Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Miasta Zabrze wraz ze współpracownikami. Przedstawione zostało zestawienie najważniejszch inwestycji w dzielnicy, do których zaliczono m.in. I etap poprawy gospodarki wodno-ściekowej, remont dachu Ochotniczej Straży Pożarnej, budowę obiektów rekreacyjno-sportowych i remonty placów zabaw. Godne uznania jest to, że Rada zrealizowała aż cztery przedsięwzięcia w ramach inicjatywy Rad Dzielnic. Podkreślono także wkład radnych w integrację mieszkańców dzielnicy i miasta poprzez organizację tradycyjnych dożynek.