Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Otwartego III Wieku

15.10.2012

13 października w Hali Widowiskowo-Sportowej "Pogoń" odbyła się inauguracja kolejnego roku akademickiego Uniwersytetu Otwartego III Wieku.

 

Obecna na uroczystości Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Miasta Zabrze podziękowała studentom za to, że uczestnicząc aktywnie w życiu miasta wykazują się radością życia i chęcią rozwijania swoich pasji. Inauguracja była okazją do wręczenia indeksów nowym studentom. Pierwszy w nowym roku akademickim wykład nt. "Humanizacja techniki: potrzeba czy konieczność?" wygłosił prof. Joachim Kozioł.

Uniwersytet Otwarty III Wieku jest popularną formą dokształcania osób dorosłych na całym świecie. Słuchacze mają okazję nie tylko poszerzyć swoją wiedzę, zdobyć nowe doświadczenia, ale także spotkać się z wybitnymi osobistościami ze świata nauki, sztuki i kultury. W ramach Uniwersytetu Otwartego wiedzę może zdobywać lub pogłębiać każdy, bez względu na wiek i posiadane wykształcenie. Jedynym wymaganym warunkiem przystąpienia do spotkań Uniwersytetu jest głód wiedzy.

Zainteresowani uczęszczać mogą na zajęcia realizowane w formie wykładów audytoryjnych , sekcji zainteresowań, zajęć fizycznych i lektoratów języków obcych. Prowadzący zajęcia to pracownicy naukowi, wykładowcy akademiccy, nauczyciele i praktycy. Zapewniają oni zajęcia na wysokim poziomie. W sekcjach wywiązują się ciekawe dyskusje a uczestnicy często sami decydują o przebiegu spotkania, proponując rozwinięcie interesujących tematów. Sekcje, zajęcia fizyczne i lektoraty odbywają się w tygodniu w godzinach dopołudniowych i popołudniowych, co umożliwia szerokie uczestnictwo.