Zabrze przestrzenią rozwoju

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Wyzwolenia

12.09.2012

Za nami kolejne spotkanie informacyjne w ramach realizacji projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II".

Tym razem skierowane było do mieszkańców Osiedla Wyzwolenia, którzy 10 września zebrali się w Szkole Podstawowej nr 15. W spotkaniu udział wzięli: Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Miasta, radni Rady Miasta, przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Piotr Niemiec, prezes Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., pracownicy Jednostki Realizującej Projekt, przedstawiciele Rady Dzielnicy, a także firm realizujących przedsięwzięcie: ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA Sp. z o.o., pełniącej funkcję Inżyniera nadzoru nad robotami, Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „M+” Sp. z o.o. i Kędzierzyńskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "KPRI" Sp. z o.o.

W trakcie spotkania zaprezentowano harmonogram robót oraz odpowiadano na liczne pytania mieszkańców. Przypomnijmy, że wartość kontraktu wynosi ponad 4,6 mln zł. W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace: budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej (ok. 6 km), w tym grawitacyjnej (ok. 4,9 km) i tłocznej (ok. 1,1 km;), budowę jednej sieciowej przepompowni ścieków oraz budowę przyłącza wodociągowego do przepompowni ścieków sanitarnych o długości (ok. 0,13 km).