Rekrutacja do bezpłatnych szkół oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe

08.08.2012

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu zaprasza do bezpłatnych szkół oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych.


Zajęcia rozpoczynają się od 1 września 2012r.
Zapisy trwają!
Zapraszamy do sekretariatu szkoły przy ulicy 3 Maja 95 !

1) Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe zastępujące od 01 IX 2012r. dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłytch, dające znakomite możliwości zdobycia i potwierdzenia egzaminem zewnętrznym umiejętności zawodowych, poszukiwanych na rynku pracy!

Zapraszamy na kursy:

• Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (branża samochodowa)
• Eksploatacja złóż podziemnych (branża górnicza)

link do zapisu:
http://www.ckp.zabrze.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=23…

2) Szkoły!

Liceum Ogólnokształcące

Szkoła Policealna:
– Technik BHP

Technikum Uzupełniające:
– Technik Pojazdów Samochodowych
– Technik Budownictwa
– Technik Mechanik
 

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu
ul. 3 Maja 95
41-800 Zabrze
tel. (32) 370-15-99
e-mail: ckp@ckp.zabrze.pl