Zabrze przestrzenią rozwoju

Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych

27.07.2012

26 lipca odbył się komisyjny odbiór zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Składowiska Odpadów Komunalnych – budowa Nowej Kwatery Odpadów Komunalnych przy ul. Cmentarnej 19 w Zabrzu”.

 

Nowa kwatera została zlokalizowana pomiędzy zrekultywowaną oraz eksploatowaną kwaterą, wykorzystując jako boczne oparcia ściany kwater. Pozwoliło to wykonać instalację przed wejściem obowiązywania przepisów nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach . Inwestycja została zrealizowana wg pomysłu MOSIR w Zabrzu Sp. z o.o. co pozwoliło przyśpieszyć okres budowy o 6 m-cy oraz zmniejszyć koszt inwestycji o 2 do 3 mln zł.
Uzyskano nową powierzchnię do składowania odpadów o pojemności 135 tys. m3 co wraz z kwaterą zrekultywowaną oraz eksploatowaną tworzy wspólną bryłę o pojemności 4 523 930 m3. Umożliwi składowanie odpadów komunalnych zgodnie z nową ustawą o odpadach na okres 15 lat.
Zakres prac: kształtowanie czaszy 555 000 m2, niwelacja terenu 1,294 hektara, roboty ziemne wraz z dowozem ziemi 2 580 m3, plantowanie terenu 12 936 m2, wuszczelnienie czaszy składowiska, wykonanie złoża filtracyjnego, wykonanie drenażu nadfoliowego 354 mb, wykonanie rowów opaskowych 170 m i wykonanie drogi dojazdowej.

MOSIR w Zabrzu Sp. z o.o. jako zastępca inwestycyjny jest w trakcie przygotowania dokumentów do uzyskania decyzji dopuszczenia do użytkowania , instrukcji składowania oraz pozwolenia zintegrowanego. Całkowita wartość inwestycji wraz z projektem ponad 3 mln zł.