Zabrze przestrzenią rozwoju

XXV Sesja Rady Miejskiej

22.06.2012

25 czerwca o godz. 14.00 w sali 207 Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 odbędzie się XXV Sesja Rady Miejskiej.

Pod obrady radnych zostaną przedłożone dwa projekty uchwał w następujących sprawach:

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2011 rok,

2) udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zabrze za 2011 rok,

3) dostosowania aktu o utworzeniu instytucji kultury pn. Teatr Nowy w Zabrzu do wymogów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

4) dostosowania aktu o utworzeniu instytucji kultury pn. Filharmonia Zabrzańska do wymogów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

5) nadania statutu Filharmonii Zabrzańskiej,

6) nadania statutu Teatrowi Nowemu w Zabrzu.