Posiedzenie komisji konkursowej dot. organizacji pozarządowych

28.05.2012

Informujemy, że w 29 maja o godz. 12.00 w sali nr 100 Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286, odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym.