Konsultacje społeczne dot. żłobków

25.05.2012

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zabrze.

W załączeniu ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze wraz z projektem uchwały.