Rozstrzygnięcie konkursu literackiego

25.05.2011

Rozstrzygnięty został konkurs literacki „Rodzina, Miłość i Życie – Piękno życia rodzinnego”.

Wręczenie nagród i wyróżnień laureatom IV edycji konkursu odbędzie się 26 maja w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu, przy ul. Wyzwolenia 4, o godz.16.00.
 

Komunikat Jury
Konkursu literackiego
„Rodzina – Miłość i Życie – Piękno życia rodzinnego”

Organizator: Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddziały w Zabrzu i Gliwicach.
Współorganizator: Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

Cele konkursu
o wskazywanie roli rodziny w kształtowaniu człowieka;
o budowanie pozytywnego wizerunku rodziny i domu rodzinnego;
o przedstawienie piękna życia rodzinnego wraz z jego blaskami i cieniami;
o powrót do źródeł chrześcijańskiej wizji rodziny;
o pobudzanie wrażliwości i aktywności artystycznej, zarówno wśród młodzieży, jak i wśród dorosłych;
o promowanie prozaików – amatorów.

IV edycja Literackiego Konkursu Metropolitalnego Święta Rodziny opatrzona została mottem pochodzącym z Księgi Psalmów: „Małżonka twoja jak płodny szczep winny we wnętrzu twojego domu. Synowie twoi jak sadzonki oliwki dookoła twojego stołu” (Psalm 128).
Kolejny raz mieliśmy przyjemność spotkać się z wyobraźnią i wrażliwością twórców z różnych kategorii wiekowych. Fascynujące były to spotkania, jak fascynujące jest każde spotkanie z drugim człowiekiem – zwłaszcza tak interesującym, jak ci, którzy zechcieli podzielić się z nami cząstką siebie. Formułując zasady i określając tematykę konkursu, pragnęliśmy zachęcić uczestników do przedstawienia własnej wizji domu, w którym rodzą się, rosną i kształtują ludzie dobrzy, mądrzy i prawdziwi. Jednakże i tym razem inwencja twórcza piszących, a także ich wrażliwość artystyczna, wyrosły poza określone przez nas ramy.
Kolejna edycja konkursu przyniosła ze sobą gorzkie refleksje na temat kondycji autorytetu ojca i jego roli w rodzinie. Niestety, fakt ten stał się tym wyraźniejszy, że edycja poświęcona matce wolna była od ubieranej w słowa dziecięcej traumy czy żalu. Ciężko było czytać niektóre prace, widząc ich przytłaczającą zgodność z realiami, w których żyjemy. Mimo to jury zgodnie stwierdziło, że choć prace te są z pewnością świadectwem czasu, swoistym signum temporis, to przy ogromie pozytywnych aspektów poruszonych w wielu innych przypadkach, nie należy demonizować zjawisk patologicznych. Zwłaszcza że, jak przekonywali nas niektórzy autorzy, nawet z największego impasu moralnego można wyjść, jeśli są wokół ci, którzy nas kochają.
I takie właśnie prace, pełne światła i nadziei były dla nas największą wartością. Twórcy należący do różnych kategorii zaproponowali nam wyprawę do świata marzeń, tęsknot, wspomnień właściwych dla danego wieku czy zaplecza doświadczeń. W literackich światach odwiedzaliśmy domy pełne dobra, ciepła i miłości, domy, w których ludzie odzyskiwali wiarę w sens i cel, leczyli swoje dusze, naprawiali błędy – zmartwychwstawali. Piękne to były domy – zgodnie z ideą i tematyką konkursu – gdyż, mimo problemów doskonale nam znanych, mimo zmagań z codziennością i traumatyczną często przeszłością, ich mieszkańcy chcieli odnaleźć do siebie drogę. Bohaterowie wykreowani przez uczestników konkursu nie byli kryształowi – ba, często podkreślali ironiczny dystans do samych siebie. Byli to natomiast ludzie z krwi i kości, z łez i uśmiechów, z tęsknot i nadziei.
Organizatorzy wyrażają gorące słowa podziękowania, kierując je przede wszystkim do autorów prac, ale również do ich wychowawców, katechetów i nauczycieli, którzy zachęcili uczniów do przelania na papier swoich myśli, spostrzeżeń, uczuć, wyobrażeń o pięknie życia rodzinnego.

Na konkurs łącznie wpłynęły 84 prace w trzech kategoriach wiekowych.

W kategorii wiekowej – uczniowie szkół gimnazjalnych:

I miejsce: Jakub Schuster – uczeń Gimnazjum nr 23 w Katowicach za utwór
„Z pamiętnika młodego gitarzysty” godło „Gitarzysta”
II miejsce: Dorota Pinkawa – Uczennica Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Piekarach Śląskich za opowiadanie „Urodziny” – godło „Misia”
III miejsce: Anna Micor – uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 Gliwicach za opowiadanie „Zupa” – godło Aniamix
wyróżnienie: Joanna Cymbała – uczennica Publicznego Gimnazjum w Graczach, za opowiadanie „Przemiana”.

W kategorii wiekowej – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce: Dominika Kaczmarek z Rudy Śląskiej za opowiadanie „Góra Przemienienia”, godło „słonecznik”
II miejsce: Kamila Rogowicz – I Liceum Ogólnokształcące w Piekarach Śląskich, za opowiadanie „Całe życie z aniołami”- godło „ka.ro”
III miejsce: Magdalena Konowoł z I LO w Piekarach Śląskich za opowiadanie „Spełnienie marzeń” – godło „lawenda”
wyróżnienie: Daria Dobosz – uczennica II LO w Siemianowicach Śląskich, za pamiętnik pt. ”Płomyk” – godło „Djaria”
wyróżnienie: Agata Hajduk – z Opola za utwór pt: „Dwadzieścia sześć dni”-godło „Volx”

W kategorii wiekowej – osoby dorosłe:

I miejsce: pani Anna Piliszewska z Wieliczki za opowiadanie ”Obietnice” – godło „Kay i Gerda”
II miejsce: Agnieszka Zięba z Zabrza za felieton „Tradycja w cyber-świecie”, godło „kropka”.
III miejsce ex aequo: pani Danuta Bula z Gliwic, za utwór „Dostrzegać piękno w codzienności tkaninie” – godło „aster” , oraz
pan Piotr Fałczyński z Ołoboku za utwór „Anioł”- godło „Tanew”

Ponadto przyznano wyróżnienia: uczennicy Aleksandrze Dzierzędze z OPP nr 3 w Zabrzu za list „Drogi Tato”, ufundowane przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej oraz panu Krzysztofowi Wieczorkowi z Zabrza za list „Basia, Zosia, Marysia i Krzysztof”, ufundowane przez Sekcję Ogólnospołeczną w Zabrzu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach.

Członkowie jury:
– Agnieszka Nalepka – polonistka, przewodnicząca jury
– Teresa Piwar – etyk, Przewodnicząca Rady Oddziału Katolickiego Stow. Civitas Christiana w Gliwicach
– Krystyna Partuś – polonistka, Stow. Rodzin Katolickich diecezji gliwickiej
– ks. Krystian Kukowka – wiceprezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, Prezes Księgarni św. Jacka w Katowicach
– ks. Waldemar Packner – „Gość Niedzielny” – dyrektor Oddziału
w Gliwicach
– Janusz Jaśniak – literat, redaktor, dziennikarz,
– Andrzej Wilk – teolog, Wydział Kultury i Sportu UM w Zabrzu
– Brygida Sarad – sekretarz jury, Przewodnicząca Rady Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Zabrzu.