Konferencja „Formy pomocy skierowane do dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny”

18.10.2010

27 października w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zabrzu,w godz. 10.00 – 13 .00 odbędzie się konferencja „Formy pomocy skierowane do dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny”.

 

Celem konferencji jest wieloaspektowe i interdyscyplinarne omówienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz poszukiwanie wspólnych systemowych rozwiązań wspierających rozwój dziecka niepełnosprawnego.
Podczas spotkania poruszone będą m.in. tematy z obszaru prawa, ulg i świadczeń dla dzieci niepełnosprawnych, a także edukacji dziecka niepełnosprawnego. Podjęta zostanie również tematyka z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, form wsparcia skierowanych do dziecka niepełnosprawnego, a także projektowanych zmian w obszarze pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole.
Konferencję uświetni wystawa prac osób niepełnosprawnych intelektualnie w ramach projektu „Oni – promocja sztuki osób niepełnosprawnych intelektualnie w kontekście walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych” pod honorowym patronatem: Marszałka Województwa Śląskiego – Bogusława Śmigielskiego oraz Posła na Sejm RP. – Marka Plury. Patronat artystyczny: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach – prof. Marian Oslislo, Muzeum Śląskie w Katowicach – Leszek Jodliński. Opieka kuratorska: Muzeum Śląskie w Katowicach – Sonia Wilk.

Organizatorami konferencji są: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zabrzu oraz Urząd Miejski w Zabrzu.