Kalendarium wydarzeń
Kultura
Piątek
10.09.2021 | 16:00
Kino Roma

“Złe baśnie”

Reżyser:Damiano D’Innocenzo / Fabio D’Innocenzo
Scenariusz:Damiano D’Innocenzo / Fabio D’Innocenzo
Gatunek:Dramat
Produkcja:Szwajcaria / Włochy
Czas trwania:1:38

Ta nie­po­ko­ją­ca, gro­te­sko­wa opo­wieść o po­szu­ki­wa­niu, sa­mot­no­ści i lęku zo­sta­ła na­gro­dzo­na Srebr­nym Niedź­wie­dziem za naj­lep­szy sce­na­riusz na te­go­rocz­nym Ber­li­na­le.

Złe Baśnie