Kalendarium wydarzeń
Środa
18.08.2021 | 18:00

“Moja cudowna Wanda”

Reżyseria:Bettina Oberli
Scenariusz:Bettina Oberli / Cooky Ziesche
Gatunek:Dramat / Komedia
Produkcja:Szwajcaria
Czas trwania:1:51

Sza­cow­na i za­moż­na ro­dzi­na We­gme­ister-Gloor po­trze­bu­je opie­ki dla scho­ro­wa­ne­go ne­sto­ra rodu. Za­da­nia tego po­dej­mu­je się 35-let­nia Polka imie­niem Wanda, w tej roli elek­try­zu­ją­ca Agniesz­ka Gro­chow­ska. Ko­bie­ta opie­ku­je się wie­ko­wym Jo­se­fem, spę­dza­jąc sporo czasu z jego ro­dzi­ną w pięk­nej willi nad je­zio­rem. Nikt nie spo­dzie­wa się, że ta nie­win­na sy­tu­acja roz­wi­nie się w eks­plo­du­ją­cą emo­cja­mi i wy­da­rze­nia­mi hi­sto­rię.

Moja cudowna Wanda