Kalendarium wydarzeń
Sport
Niedziela
07.03.2021 | 8:00

Mistrzostwa Zabrza w Narciarstwie Zjazdowym o Puchar Prezydenta Miasta Zabrza

Stacja narciarska Złoty Groń, Istebna 1628, 43-470 Istebna

Zawody odbędą się w dniu 7 marca 2021 roku w Istebnej, w Ośrodku Narciarskim Złoty Groń.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca zawodów lub odwołania imprezy z przyczyn od niego niezależnych, wszelkie informacje na www.aktywnezabrze.pl

Zgłoszenia przyjmowane są TYLKO poprzez formularz zgłoszeń na stronie www.aktywnezabrze.pl od 19 lutego 2021, do 03 marca 2021, do godziny 18:00 lub do wykorzystania wszystkich miejsc. Po w/w terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. Maksymalna liczba uczestników to 150 osób.

Uczestnikiem zawodów będzie osoba, która spełni następujące warunki:
• wypełni elektroniczny formularz zgłoszeniowy do zawodów na stronie www.aktywnezabrze.pl do 03.03.2021 do godz. 18:00
• zweryfikuje swój udział w imprezie zgłaszając się do biura zawodów w dniu 07.03.2021 i przedłoży organizatorom oświadczenie zawodnika (zał. 1) w związku z uczestnictwem w zawodach narciarskich podczas epidemii Covid-19
• osoby niepełnoletnie przedłożą dodatkowo organizatorom przed zawodami (w czasie pracy biura) zgodę prawnych opiekunów na udział w zawodach (zał. 2)

Wszystkie załączniki do pobrania ze strony www.aktywnezabrze.pl

Opłata w wysokości 40 zł na konto 87 1020 2401 0000 0102 0470 5580
do 03.03.2021 tytułem ‘Puchar Zabrza’.