Kalendarium wydarzeń
Kultura
Niedziela
04.07.2021 | 16:00
Kino Roma

“Kumple z Dżungli”

Reżyser:David Alaux
Scenariusz:David Alaux / Eric Tosti /
Gatunek:Animacja / Familijny / Przygodowy
Produkcja:Francja
Czas trwania1:37

Za­baw­na ani­ma­cja “Kum­ple z dżun­gli” o zwie­rzę­cych su­per­bo­ha­te­rach dla dzie­ci i do­ro­słych do­stęp­na już on­li­ne w VoD.​pl!

Su­per­pa­cza bo­ahe­rów z dżun­gli ra­tu­je inne zwie­rzę­ta z opre­sji. W jej skład wcho­dzi pa­sia­sty pin­gwin Mau­ri­ce, złota rybka Ju­nior, wyrak Gil­ber, goryl Mi­gu­el oraz nie­to­per­ka Ba­tri­ca. Ich ko­lej­nym za­da­niem bę­dzie kon­fron­ta­cja z koalą Igo­rem o pi­ro­mań­skich za­pę­dach. To nie pierw­szy raz, kiedy prze­bie­gły tor­bacz pró­bu­je znisz­czyć dżun­glę. Po­przed­nio po­wstrzy­ma­ła go mama Mau­ri­ca. Kto tym razem uwol­ni las od zło­czyń­cy?

Kumple z Dżungli