Kalendarium wydarzeń
Kultura
Sobota
21.08.2021 | 20:00
Kino Roma

“Jeszcze nie czas”

Reżyseria:Viggo Mortensen
Scenariusz:Viggo Mortensen
Gatunek:Dramat
Produkcja:Kanada / USA / Wielka Brytania
Czas trwania:1:52

Wil­lis, kon­ser­wa­tyw­ny far­mer, prze­no­si się do Los An­ge­les, by za­miesz­kać ze swoim synem Joh­nem i jego ro­dzi­ną. Czy oj­ciec i syn, któ­rych od lat dzie­li wszyst­ko, będą po­tra­fi­li po­ro­zu­mieć się i za­ak­cep­to­wać dzie­lą­ce ich róż­ni­ce?

Jeszcze jest czas