Zabrze przestrzenią rozwoju
Kalendarium wydarzeń
Kultura Muzyka
Środa
10.04.2024 | 10:00
MOK Zabrze

68. Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej im. Norberta Kroczka – Dzień Tańca

Pierwszy Festiwal pod nazwą Przegląd Zespołów Artystycznych odbył się w 1952 roku. Później zmieniała się jego nazwa, kształt, terminy, lecz idea przedsięwzięcia pozostawała niezmienna.
W 1992 r. nadano Festiwalowi imię Norberta Kroczka, zasłużonego twórcy zabrzańskiej kultury. W ostatnich kilku latach Festiwal cieszył się wielką popularnością. Mimo rosnącej aktywności artystycznej w naszym mieście Festiwal Kultury im N. Kroczka wciąż posiada rangę głównego Miejskiego Przeglądu.

Patronat honorowy Prezydenta Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki-Szulik.

Organizatorzy: Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Zabrzu, Urząd Miejski w Zabrzu.

Współorganizatorzy: Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu, Teatr Nowy w Zabrzu, Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Więcej informacji na stronie: http://www.mdk2.zabrze.pl.